Řádná valná hromada společnosti MO PARTNER a.s.

Dne 22.5.2019 byla všem akcionářům společnosti MO PARTNER a.s. zaslána pozvánka na řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 25.6.2019 v sídle společnosti MO PARTNER a.s.

Pozvánku naleznete ZDE. Přiložené vzory plné moci pro fyzickou a právnickou osobu pak ZDE a ZDE

Dále k nahlédnutí:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku a řádné účetní závěrce za rok 2018 - ZDE
Rozvaha ke dni 31.12.2018 - ZDE
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2018 - ZDE
Přehled o peněžních tocích za období 1.1.2018 - 31.12.2018 - ZDE

Aktuální letáky
  • 19.6.-30.6.2019/Grilování

    A4 3x V4-V6 skladany 13.png
  • 19.6.-30.6.2019

    A4 M2-13.png