ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA 23.6.2020

Dne 21.5.2020 byla všem akcionářům společnosti MO PARTNER a.s. zaslána pozvánka na řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 23.6.2020 v sídle společnosti MO PARTNER a.s.

Pozvánku naleznete ZDE. Přiložené vzory plné moci pro fyzickou a právnickou osobu pak ZDE a ZDE

Dále k nahlédnutí:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku a řádné účetní závěrce za rok 2019 - ZDE
Rozvaha ke dni 31.12.2019 - ZDE
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2019 - ZDE
Přehled o peněžních tocích za období 1.1.2019 - 31.12.2019 - ZDE
Přehled o změnách vlastního kapitálu za období 1.1.2019 - 31.12.2019 - ZDE

 

Řádná valná hromada společnosti MO PARTNER a.s.

Dne 20.1.2020 byla všem akcionářům společnosti MO PARTNER a.s. zaslána pozvánka na rádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 25.2.2020 v sídle společnosti MO PARTNER a.s.

Pozvánku naleznete ZDE. Přiložené vzory plné moci pro fyzickou a právnickou osobu pak ZDE a ZDE

 

 

Řádná valná hromada společnosti MO PARTNER a.s.

Dne 22.5.2019 byla všem akcionářům společnosti MO PARTNER a.s. zaslána pozvánka na řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 25.6.2019 v sídle společnosti MO PARTNER a.s.

Pozvánku naleznete ZDE. Přiložené vzory plné moci pro fyzickou a právnickou osobu pak ZDE a ZDE

Dále k nahlédnutí:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku a řádné účetní závěrce za rok 2018 - ZDE
Rozvaha ke dni 31.12.2018 - ZDE
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2018 - ZDE
Přehled o peněžních tocích za období 1.1.2018 - 31.12.2018 - ZDE

Aktuální letáky
  • VELKÝ 29.7.-9.8.2020

    A4 3x V4+V6-16 rozsireny.png
  • MALÝ 29.7.-9.8.2020

    A4 M2-16.png
  • STŘEDNÍ 29.7.-9.8.2020

    A4 2x V4-16.png