Proč se stát členem MO Partner a.s.?


V roce 2000 se transformovala do dnešní podoby síť nezávislých prodejen potravin pod názvem Partner, která k datu 1.3.2019 sdružuje 873 prodejen s celorepublikovou působností. Maloobchodní síť organizuje a řídí společnost MO Partner a.s., která je tzv. centrálou sítě. Spolupráce mezi členem sítě Partner a centrálou vznikne na základě uzavření Smlouvy o obchodní a zprostředkovatelské spolupráci, ze které jasně vyplývají práva a povinnosti obou stran. Jde tedy o přesně vymezený smluvní vztah.

Účast v síti Partner umožní každému členovi dosažení výhodných obchodních podmínek od dodavatelů, využití podpory prodeje ze strany centrály sítě a možnost využití ostatních služeb pro potřebu podnikatelských subjektů. Základní podmínkou pro vstup prodejny do sítě je dobrá platební morálka, ochota dodržovat uzavřené smluvní podmínky s centrálou a spolupracovat s ostatními členy sítě.


Co MO Partner a.s. nabízí ?

 • realizaci jednotné obchodní strategie vůči dodavatelům i zákazníkům
 • vyhledávání a sjednávání výhodných smluvních podmínek pro dodávky zboží smluvním účastníkům distribuční sítě
 • organizování prodejních a propagačních akcí s dodavateli zboží a služeb
 • pravidelné letákové akce (adresné letáky včetně roznosu konečným zákazníkům, výlohové plakáty, upoutávky na výlohy)
 • službu obchodních poradců - každá prodejna má svého obchodního poradce, který prodejnu pravidelně navštěvuje a pomáhá řešit problémy s dodavateli, radí, jak využívat všech výhod sítě Partner a zajišťuje poradenství dle odborných témat poradenského servisu
 • organizování sběru, vyhodnocování a předávání marketingových informací
 • marketingovou podporu prodeje (jednotný vzhled prodejen, pracovní oblečení, reklamní předměty, cenovky soutěže, atd.)
 • poskytování či obstarávání právních služeb (právní poradna), služeb daňových a účetních poradců, poradna BOZP a PO
 • zajištění cenově výhodného pojištění podnikatelských rizik (nemovitosti, zásoby, odpovědnost za škody z podnikatelské činnosti apod.)
 • zavedení systému HACCP a stálý režim poradenství v oblasti pracovní hygieny
Aktuální letáky
 • 12.-23.2./17.-23.2.2020

  A4 3x V4+V6 4 rozsireni.png
 • 12.-23.2.2020

  A4 M2-4.png
 • 12.-23.2.2020

  A4 2x V4+V6 4 samostatny.png